Perspektywa finansowa 2014-2020

Plany gospodarki niskoemisyjnej są obowiązkowe dla wszystkich gmin, które chcą pozyskać fundusze UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i przeznaczyć je na działania w zakresie termomodernizacji budynków lub na odnawialne źródła energii.

Co to jest gospodarka niskoemisyjna?

To gospodarka cechująca się rozdzieleniem wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim poprzez ograniczenie wydobycia i wykorzystania paliw kopalnych.

Podstawowe cechy gospodarki niskoemisyjnej to:

  • efektywność energetyczna,
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
  • stosowanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej – nie tylko dla gmin

Plan gospodarki niskoemisyjnej zabawa ze znudzonym lwem to strategiczny dokument określający szerokie, strategiczne i wąskie, szczegółowe dochodzenie do obowiązujących zasad gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym, gminnym. W 2007 roku Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Jego podstawowymi celami było:

  • podniesienie efektywności energetycznej o 20%
  • podniesienie udziału odnawialnych źródeł energii ( w Polsce z 5% aktualnie do 15%)
  • obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument obowiązkowy dla wniosków składanych przez gminy o wsparcie ze środków UE. Jednak PGN tak naprawdę odnosi się do całej społeczności gminnej i jej gospodarki. Dotyczy wszystkich aspektów życia społecznego i gospodarczego: wyznacza kierunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, usług, handlu, produkcji, transportu publicznego oraz prywatnego, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło, energię oraz paliwa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wykreśla działania inwestycyjne i nieinwestycyjne dla wszystkich sektorów gminy. Gmina, tworząc Plan gospodarki niskoemisyjnej wytycza dla siebie cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii we wszystkich obiektach gminnych, budynkach mieszkalnych, oświetlaniu ulic i pozostałych miejsc, infrastrukturze drogowej.

 

Autor zdjęcia: CaptainFaulkers